Caută cazare

Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul

Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul (Piaţa Universităţii)

Situată pe Bd. Mihail Kogălniceanu, vizavi de clădirea Universităţii, este primul monument de această factură dezvelit în Capitală, în 1876. Operă realizată în bronz de sculptorul francez Albert Ernest Carriere de Belleuse, statuia, înaltă de 2,5 m, îl înfăţişează pe voievodul Mihai Viteazul cu picioarele sprijinite în pinteni, ţinând în mâna dreaptă hăţurile calului, iar în mâna stângă sabia de luptă, înălţată uşor către spate, sugerând chemarea la atac a oştilor sale. Este una dintre statuile-simbol ale Bucureştiului. Alături de această statuie se mai află monumentele lui I. H. Rădulescu, Gheorghe Lazăr şi Spiru Haret.Cautăm apartament


Vă rugăm așteptați, căutăm cele mai bune oferte pentru dumneavoastră!