Caută cazare

Muzeul Naţional Cotroceni

Muzeul Naţional Cotroceni (Str. Geniului nr.1)

Ansamblul arhitectural Cotroceni a fost construit între anii 1679 şi 1681, de către domnitorul Şerban Cantacuzino, ca reşedinţă domnească. Palatul Cotroceni a fost reconstruit în 1888, de către arhitectul francez Paul Gottereau, la ordinele regelui Carol I, pentru a servi drept reşedinţă permanentă principelui moştenitor Ferdinand. Edificiul îmbină stilul eclectic francez cu cel neoromânesc. Scara monumentală, înconjurată de galerii largi în stil neobaroc francez, aminteşte de Opera Mare din Paris, care i-a servit drept model. După 1977, palatul a fost folosit de fostul dictator Nicolae Ceauşescu drept casă de oaspeţi. Din 1991, partea nouă a construcţiei a devenit reşedinţa oficială a Preşedintelui României. Tot de atunci, partea veche – Muzeul Naţional Cotroceni – a fost deschisă pentru public.Cautăm apartament


Vă rugăm așteptați, căutăm cele mai bune oferte pentru dumneavoastră!